webhostingové služby a vše, co s nimi souvisí
Header

Oznámky a poznámení

Aktualizace rozhraní pro správu databází

12.1.2014

9.1.2014 proběhla aktualizace rozhraní Adminer pro správu MySQL databází na verzi Adminer 4.0.0.

V Brně nebo v Aši, napište to v bashi

24.11.2012

Zákazník požadoval namapování dalších svých 12 domén do 12 složek, které si přes FTP vytvořil v prostoru svého stávajícího hostingu.

Jistě, šlo by to na serveru nastavit i ručně, ale jak kdosi vtipně poznamenal,

“Geek se pozná podle toho, že si raději vytvoří nástroj, který za něj udělá opakující se úkol, než by dělal úkol samotný, dokonce i kdyby mu vytvoření nástroje trvalo déle, než realizace úkolu bez něj”.

A jelikož administrátor WebHatu je geek par excellence, napsal si pro splnění úkolu malý program v bashi. (A ten čas prý tím dokonce ušetřil).
Třeba se bude hodit i Vám, administrujete-li nějaký webserver.

#!/bin/bash
f() {
 local FILE=$1
 local DOMAIN=$2
 local ROOT=/var/www/$3
 local SHORT=$4
 local DROOT=$ROOT/root/$SHORT
 test -d $DROOT || exit 1
 cat - >> "$FILE" <<EOF
<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin webmaster@$DOMAIN

 ServerName $DOMAIN
 ServerAlias www.$DOMAIN

 DocumentRoot $DROOT
 <Directory $ROOT>
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>
 LogLevel warn
 ErrorLog $ROOT/logs/$SHORT-error.log
 CustomLog $ROOT/logs/$SHORT-access.log combined

 php_admin_flag engine On
 php_admin_value open_basedir "$ROOT"
 php_admin_value upload_tmp_dir "$ROOT/tmp"
 php_admin_value session.save_path "$ROOT/sessions"
 #php_admin_value error_log "$ROOT/logs/php_err.log"
 #php_flag register_globals On

 DirectoryIndex index.php index.html index.htm
</VirtualHost>
EOF
}

F=/dev/stdout
f $F domena01.cz stavajici-hosting.cz slozka01
f $F domena02.cz stavajici-hosting.cz slozka02
f $F domena03.cz stavajici-hosting.cz slozka03
f $F domena04.cz stavajici-hosting.cz slozka04
f $F domena05.cz stavajici-hosting.cz slozka05
f $F domena06.cz stavajici-hosting.cz slozka06
f $F domena07.cz stavajici-hosting.cz slozka07
f $F domena08.cz stavajici-hosting.cz slozka08
f $F domena09.cz stavajici-hosting.cz slozka09
f $F domena10.cz stavajici-hosting.cz slozka10
f $F domena11.cz stavajici-hosting.cz slozka11
f $F domena12.cz stavajici-hosting.cz slozka12

Plánovaná odstávka serveru

21.9.2012

Ve pátek 21.9.2012 v intervalu 0:00 – 2:00 proběhla migrace dat a služeb na zbrusu nový, výkonnější server Fujitsu PRIMERGY RX200 S7.